Huiswerk login

TIEN REDENEN OM VOOR 
DE TAALFONTEIN TE KIEZEN 

 
Vanaf 1 september 2021 zal NTC Genève De Taalfontein overgaan in LanguageOne. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van LanguageOne:  Genève I LanguageOne I Wereldwijd thuis in moedertaalonderwijs
 
De inschrijving voor het Schooljaar 2021-2022 is vanaf heden geopend!!

Inschrijfformulier Geneve 2021-2022 (typeform.com)

 

1. Taal en cultuur: Het doel van De Taalfontein is om de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid van haar leerlingen te ontwikkelen en te stimuleren en tevens de kennis van en de binding met de Nederlandse en Vlaamse cultuur te bevorderen. De diverse culturele activiteiten, die jaarlijks georganiseerd worden, stimuleren het gebruik van de Nederlandse taal in een sociale context.


Een voorbeeld van een culturele activiteit: OOGPUNT WereldWijd Salut Genève

2. Kwaliteit van het onderwijs: De Inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van De Taalfontein. Deze inspectie wordt 1 keer in de 4 jaar uitgevoerd. De meest recente inspectie was in 2016. Hierbij is een positief oordeel uitgesproken over de kwaliteit van het onderwijs. De Taalfontein is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland), een onderdeel van de Nederlandse overheid.

3. Bekwame docenten: De Taalfontein heeft een team opgebouwd van betrokken en bekwame docenten die periodiek bijscholing volgen ondersteund door Stichting NOB.

 

Een voorbeeld van een regioconferentie:  YouTube-video NTC Regioconferentie Genève 2018

 

 

4. Één school: De Taalfontein biedt peuter- en kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs (IGSCE en CNaVT) en IB (standard en higher) onderwijs, bij één en dezelfde school in Genève en omgeving.

5. Makkelijk instromen: Bij een eventuele terugkeer van een leerling naar Nederland of België, is het - afhankelijk van resultaten en omstandigheden - mogelijk om horizontaal in te stromen in het plaatselijke onderwijssysteem. Ook zullen de Nederlandse lessen de kans vergroten om zonder extra examens toegelaten te worden tot een Nederlandse of Vlaamse Hoge School of Universiteit.

6. Aandacht voor individu: Een belangrijk uitgangspunt is, dat de leerlingen op een positieve manier door de leerkrachten worden benaderd en dat er, vaak in kleine groepen, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders kwaliteiten. 

7. Sociale context: Het volgen van lessen in groepsverband en deelnemen aan de diverse activiteiten zorgen ervoor dat leerlingen ook hun taalvaardigheid verbeteren door het praten met leeftijdsgenoten.

8. Modern lesmateriaal: De Taalfontein investeert in het meest recente lesmateriaal. Wij werken met de laatste versies van de methodes TOK (kleuteronderwijs), Veilig leren lezen (groep 3), Staal (groep 4 t/m 8) en Op Niveau (VO).

9. Geschikte faciliteiten: Door samenwerking met de International School of Geneva kan gebruik gemaakt worden van geschikte en moderne faciliteiten op de locaties: La Châtaigneraie, La Grande Boissière en Campus des Nations. Deze voldoen aan de in Zwitserland gestelde eisen. De lessen zijn verspreid over meerdere dagen per week om leerlingen flexibiliteit te bieden.

10. Betrokken ouders: De school is in 2000 opgericht als een Zwitserse oudervereniging, geleid door een directeur en een bestuur. Het bestuur wordt gekozen door de ouders. Als vereniging heeft de school geen winstoogmerk en kan zij taal- en cultuuronderwijs aanbieden tegen kostprijs.