Huiswerk login

Herinschrijving

Aanmelding NTC schooljaar 2020/2021

Herinschrijving bestaand gezin (al dan niet met nieuwe leerling)

Gegevens kind 1

Gegevens kind 2

Gegevens kind 3

YYYY/MM/DD

Gegevens ouder-verzorger

Te waarschuwen in geval van nood (naast eerdergenoemde ouder(s)/verzorger(s))

Overige vragen

Link naar algemene bepalingen
Door het indienen van dit aanmeldingsformulier verklaart u de Algemene Bepalingen te hebben ontvangen en verklaart u zich tevens uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Algemene Bepalingen (NTC 2020-2021).