Huiswerk login

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR

2020-2021

Inschrijfcontract

Voor het schooljaar 2020-2021 verzoeken wij u vriendelijk om gebruik te maken van één van deze opties:

  • Inschrijven (voor nieuwe leerlingen/families)
  • Herinschrijven (voor bestaande families/leerlingen - ook indien er een nieuwe leerling wordt ingeschreven voor het komende schooljaar)
  • Uitschrijven

U dient akkoord te gaan met de Algemene Bepalingen

OOGPUNT heeft samen met de leerlingen een videoclip gemaakt over de school : OOGPUNT WereldWijd Salut Genève.

 

Locaties en Lesdagen

Op basis van de inschrijvingen en de beschikbaarheid van de docenten, maken wij een klassenindeling voor het aankomende schooljaar. Wij bieden lessen aan op de locaties La Chataigneraie, La Grande Boissière en Les Nations. Wij streven er naar om op alle locaties, alle vormen van onderwijs aan te bieden. De directeur houdt zich echter het recht voor om klassen samen te voegen en/of om groepen geen doorgang te laten vinden.

Indien er voldoende aanmeldingen zijn om een extra groep te vormen, overwegen we een extra lesdag aan te bieden. U kunt uw voorkeur hiervoor aangeven op het inschrijfformulier. 

 
Vaststelling Ouderbijdrage 2020-2021

In mei 2020 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ledenvergadering is de begroting voor het schooljaar 2020-2021 gepresenteerd, alsmede is de definitieve ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bepaald (zie onderstaand schema). In deze bedragen is de te verwachte subsidie van de Nederlandse Overheid nog niet meegenomen. Naar verwachting zal er per ingeschreven kind een bedrag van chf. 200,- (subsidie) op de factuur van de ouderbijdrage in mindering worden gebracht.  De aangepaste Algemene Bepalingen 2020-2021 zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en kunt u terugvinden op onze website.

Deze bedraagt:

PO Onderwijs
CHF 1.550
VO Onderwijs 
CHF 1.650
IB Standard Onderwijs 
CHF 3.250
IB Higher Onderwijs 
CHF 4.150


 

Welkomstmail en Betaling Ouderbijdrage

Nadat de definitieve klassenindeling is gemaakt, ontvangt u van ons in de zomer een welkomstmail, waarin vermeld staat in welke groep en op welke dag/locatie uw kind(eren) is/zijn ingedeeld. U zult voorafgaand van het schooljaar een factuur ontvangen met het bedrag aan ouderbijdrage. 

 
Inschrijfcontract & Algemene Bepalingen

De Taalfontein behoudt zich het recht voor om een kopie van het paspoort of van de identiteitskaart van leerlingen op te vragen, mochten instanties zoals de Stichting NOB, de Inspecteur van het Ministerie van Onderwijs en de Nederlandse ambassade daarom verzoeken. 

Door het indienen van het inschrijfcontract verklaart u de Algemene Bepalingen te hebben gelezen en verklaart u zich tevens uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Algemene Bepalingen.

 
Betalingsinstructies

Wij verzoeken u om voor betaling van de ouderbijdrage gebruik te maken van de volgende bankgegevens:

Begunstigde: Association de la Langue et Culture Néerlandaise
 

IBAN: CH 06 0024 0240 3635 3400 P
BIC: UBSWCHZH80A
Clearing code UBS: 240

Gelieve bij de overboeking de naam van uw kind(eren) en de reden voor betaling te vermelden dus ‘Ouderbijdrage Naam Kind’.

 

 

Vragen?

Mocht u vragen hebben of een intakegesprek met onze directeur willen aanvragen,

dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Voor ondertekening van een formulier voor restitutie van de ouderbijdrage door de werkgever,

een ‘bulletin de versement’ of voor overige vragen,

kunt u terecht bij het secretariaat via Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..