Huiswerk login

Nieuwe leerling

Aanmelding NTC schooljaar 2020/2021

Aanmelding nieuw gezin/leerling

Gegevens kind 1

Gegevens kind 2

Gegevens kind 3

Gegevens ouder-verzorger 1

Gegevens ouder-verzorger 2

Te waarschuwen in geval van nood (naast eerdergenoemde ouder(s)/verzorger(s))

Overige vragen

Link naar algemene bepalingen
Door het indienen van dit aanmeldingsformulier verklaart u de Algemene Bepalingen te hebben ontvangen en verklaart u zich tevens uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Algemene Bepalingen (NTC 2020-2021).